Chúng tôi giúp thế giới phát triển kể từ năm 2004

Các sản phẩm

 • 220kV polymer lightning arrester

  Bộ chống sét polymer 220kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 220kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho thiết bị đường dây và trạm điện phân phối. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền là ...
 • 110kV polymer lightning arrester station type

  Loại trạm thu sét polyme 110kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 110kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho đường dây phân phối và thiết bị trạm điện. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền là ...
 • 110kV polymer lightning arrester

  Chống sét polymer 110kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 110kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho đường dây phân phối và thiết bị trạm điện. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền là ...
 • 66kV polymer lightning arrester station type

  Loại trạm thu sét polymer 66kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 66kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho đường dây phân phối và thiết bị trạm điện. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền chỉ là ...
 • 66kV polymer lightning arrester

  Bộ chống sét polymer 66kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 66kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho đường dây phân phối và thiết bị trạm điện. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền chỉ là ...
 • 35kV polymer lightning arrester

  Chống sét polymer 35kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 35kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho đường dây phân phối và thiết bị trạm điện. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền chỉ là ...
 • 10kV polymer lightning arrester

  Bộ chống sét polymer 10kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 10kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho thiết bị đường dây và trạm điện phân phối. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền trên ...
 • 6kV polymer lightning arrester

  Bộ chống sét polymer 6kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 6kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho thiết bị đường dây và trạm điện phân phối. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền chỉ là ...
 • 3kV polymer lightning arrester

  Chống sét polymer 3kV

  Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 3kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho đường dây phân phối và thiết bị trạm điện. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền chỉ là một ...
 • fuse link

  liên kết cầu chì

  Các liên kết / phần tử cầu chì loại “K” và “T” chung được chia thành các liên kết / phần tử cầu chì loại phụ “KB, KU, KS” đề cập đến loại chung, loại phổ thông và loại vít theo tiêu chuẩn IEC-282. Chúng được áp dụng cho cắt cầu chì thả ra với 11-36kV. 1. Mô hình mới nhất có nút: được làm bằng liên kết cầu chì loại “K” với tốc độ nóng chảy 6-8 và loại “T” với tốc độ nóng chảy 10-13. Chúng được sử dụng rộng rãi để cắt cầu chì. 2. Mô hình chung w ...
 • dropout fuse YK4 series

  cầu chì bỏ học YK4 series

  General Fuse Cutout là một loại điện áp cao ngoài trời của máy biến áp phân phối hoặc đường dây phân phối và chủ yếu được sử dụng để bảo vệ máy biến áp hoặc đường dây chống lại tác động do ngắn mạch, quá tải và dòng chuyển mạch gây ra. Phần cắt cầu chì thả ra bao gồm giá đỡ cách điện và giá đỡ cầu chì, các tiếp điểm tĩnh được cố định trên hai mặt của giá đỡ cách điện và tiếp điểm chuyển động được lắp trên hai đầu của giá đỡ cầu chì. Nội thất của tàu sân bay cầu chì là ...
 • dropout fuse YK3 series

  cầu chì bỏ học YK3 series

  General Fuse Cutout là một loại điện áp cao ngoài trời của máy biến áp phân phối hoặc đường dây phân phối và chủ yếu được sử dụng để bảo vệ máy biến áp hoặc đường dây chống lại tác động do ngắn mạch, quá tải và dòng chuyển mạch gây ra. Phần cắt cầu chì thả ra bao gồm giá đỡ cách điện và giá đỡ cầu chì, các tiếp điểm tĩnh được cố định trên hai mặt của giá đỡ cách điện và tiếp điểm chuyển động được lắp trên hai đầu của giá đỡ cầu chì. Nội thất của tàu sân bay cầu chì là ...