Chúng tôi giúp thế giới phát triển kể từ năm 2004

Lightning Surge Arrester

 • 220kV polymer lightning arrester

  Bộ chống sét polymer 220kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 220kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho thiết bị đường dây và trạm điện phân phối. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền là ...
 • 110kV polymer lightning arrester station type

  Loại trạm thu sét polyme 110kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 110kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho đường dây phân phối và thiết bị trạm điện. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền là ...
 • 110kV polymer lightning arrester

  Chống sét polymer 110kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 110kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho đường dây phân phối và thiết bị trạm điện. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền là ...
 • 66kV polymer lightning arrester station type

  Loại trạm thu sét polymer 66kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 66kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho đường dây phân phối và thiết bị trạm điện. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền chỉ là ...
 • 66kV polymer lightning arrester

  Bộ chống sét polymer 66kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 66kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho đường dây phân phối và thiết bị trạm điện. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền chỉ là ...
 • 35kV polymer lightning arrester

  Chống sét polymer 35kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 35kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho đường dây phân phối và thiết bị trạm điện. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền chỉ là ...
 • 6kV polymer lightning arrester

  Bộ chống sét polymer 6kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 6kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho thiết bị đường dây và trạm điện phân phối. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền chỉ là ...
 • 10kV polymer lightning arrester

  Bộ chống sét polymer 10kV

    Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 10kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho thiết bị đường dây và trạm điện phân phối. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền trên ...
 • 3kV polymer lightning arrester

  Chống sét polymer 3kV

  Thiết bị chống sét lan truyền Kẽm-Oxit 3kV Tổng quát Thiết bị chống sét lan truyền loại Oxit kẽm là thiết bị bảo vệ quá áp tiên tiến mới nhất cho đường dây phân phối và thiết bị trạm điện. Được kết hợp với oxit kẽm và oxit kim loại khác làm đĩa điện trở lõi, các đặc tính vôn-ampe và khả năng thông qua của điện trở không được cải thiện đáng kể so với chống sét lan truyền loại SiC thông thường. Dưới điện áp hoạt động danh định, dòng điện qua bộ chống sét lan truyền chỉ là một ...
 • Overhead in Fault Indicator

  Chi phí trong chỉ báo lỗi

  Tổng quát : Chỉ báo hai trong một SJWL-SGFI / II nối đất nhánh mạch phân phối rất nhiều việc thường xuyên không tìm ra đường dây sự cố là việc nhân viên bảo trì đường dây điện đau đầu tìm lỗi chạm đất có khi nửa ngày, có người từ sáng. để tìm buổi tối, Trong Nội Mông Cổ phải tìm một vài ngày. Do đó, việc lắp đặt bộ chỉ thị sự cố có thể cải thiện đáng kể độ tin cậy cung cấp điện, giảm cường độ lao động, rút ​​ngắn thời gian mất điện. Tính năng sản phẩm: Sho ...
 • Panel Type Fault Indicator

  Chỉ báo lỗi loại bảng điều khiển

  Tổng quát: Cảm biến dòng ngắn mạch và cảm biến dòng chạm đất được kết nối tương ứng với thân chính của thiết bị bảng thông qua sợi quang. Sau thất bại. cảm biến truyền tín hiệu đến máy chủ máy tính lớn bảng điều khiển thông qua sợi quang để đánh giá. Vị trí lắp đặt : • Được lắp đặt tại đầu ra trạm biến áp đầu tiên của đường dây dài của cáp): có thể đánh giá là có lỗi trong trạm hoặc bên ngoài đường dây; • Được cài đặt trong người sử dụng vào máy biến áp i ...
 • monitor for lightning arrester

  giám sát chống sét

  bộ theo dõi bộ chống sét được sử dụng để ghi lại số hoạt động của bộ chống sét và dòng điện rò rỉ.